Obiectivul 7: Energie curată şi la preţuri accesibile

Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern

Cerinţa pentru energia electrică este în creştere; noi, ca societate, trebuie să fim pregătiţi şi este necesar să ne adaptăm. Energia durabilă însemnă, de fapt, energie regenerabilă. Conform datelor Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 (2015); aşadar, am atins – mai mult, am depăşit cu 5 ani ţinta stabilită de UE pentru 2020.

Doar prin încurajarea energiei regenerabile şi a inovaţiei în domeniu este posibil pentru societatea noastră să menţină progresul tehnologic şi, în acelaşi timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele schimbărilor climatice.

Țintele:

7.1 Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne.

7.2 Până în 2030, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic global.

7.3 Până în 2030, dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice.