Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare

Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă

Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală de calitate este esenţială pentru funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. Asistenţa medicală trebuie să fie modernă şi să aibă un caracter umanist. Bineînţeles, trebuie asigurată o ambianţă adecvată pentru vieţi sănătoase şi pentru promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă. În plus, abordarea domeniului trebuie întărită prin prevenire.

Totodată, este necesară promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând combaterea unor obiceiuri negative (ex. fumatul), încurajarea stilului proactiv şi favorizarea activităţilor sociale. Abordarea sănătății şi a bunăstării trebuie să includă și abordarea bolilor psihice, boli care sunt, de multe ori, neglijate sau stigmatizate.

Țintele:

3.1 Până în 2030, reducerea ratei globale a mortalității materne la mai puțin de 70 de cazuri la 100.000 de născuți-vii.

3.2 Până în 2030, eliminarea deceselor care pot fi prevenite în rândul nou-născuților și a copiilor până la 5 ani, toate țările având scopul de a reduce mortalitatea neonatală la cel mult 12 decese la 1.000 născuți-vii și mortalitatea copiilor până la 5 ani la cel mult 25 decese la 1000 născuți-vii.

3.3 Până în 2030, eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate, precum și combaterea hepatitei, a bolilor condiționate de apă și a altor boli transmisibile.

3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării.

3.5 Intărirea prevenirii și a tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv a abuzul de droguri și de substanțe narcotice și a consumului excesiv de alcool.

3.6 Până în 2030, înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente rutiere.

3.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație, precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale.

3.8 Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și accesul la medicamente de bază.

3.9 Până în 2030, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea aerului, a apei și a solului.