Obiectivul 1: Fără Sărăcie

Eradicarea sărăciei în toate formele ei și în orice context

       

Sărăcia este o problemă atât la nivel local, cât şi la nivel regional, respectiv global. Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea eforturilor pentru a reduce şi sărăcia relativă şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru toţi oamenii.

În acest scop, Agenda 2030 ţinteşte segmentele periferice din societate şi încurajează transformarea societăţii într-o direcţie care să le asigure cetățenilor o viață demnă şi prosperă. Abordările care vizează eradicarea sărăciei, propuse pentru atingerea acestui scop, includ reducerea numărului celor care au risc ridicat de sărăcie şi promovarea incluziunii sociale.

Țintele:

1.1. Până în 2030, eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii, de pretutindeni, măsurată în prezent ca număr de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,25 $ pe zi.

1.2. Până în 2030, reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii care trăiesc în sărăcie, în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale.

1.3. Implementarea, până în 2030, a unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și a măsurilor necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vulnerabili.

1.4. Până în 2030, asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, cu o aplecare specială față de cei săraci și vulnerabili, au drepturi egale la resursele economice, precum și acces la serviciile de bază, dreptul la proprietate și control asupra terenurilor și a altor forme de proprietate, moștenire, resurse naturale, tehnologii noi potrivite și servicii financiare, inclusiv de microfinanțare.

1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și dezastre economice, sociale și de mediu.