Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă ​ Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. Noi, la nivel de ţară, îndeplinim rolul nostru în acest proiect global. Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se întâmplă în afara graniţelor politice. Toate eforturile,…

Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente

Obiectivul 16: Pace, justiţie şi instituţii eficiente Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile ​ Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcţionarea societăţii. Pentru a…

Obiectivul 15: Viaţa terestră

Obiectivul 15: Viaţa terestră Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate ​ Acest scop țintește o temă vastă şi ne reaminteşte că şi noi, oamenii, facem parte din biosfera acestei planete. Pentru prima oară în istoria omenirii,…

Obiectivul 14: Viaţa acvatică

Obiectivul 14: Viaţa acvatică Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine, pentru o dezvoltare durabilă ​ Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, comerţ şi transport, ci depinde fundamental de această ambianţă. Majoritatea oxigenului din atmosferă (aproximativ 70%) este produsă de plantele marine, aşadar, putem doar estima cât sunt…

Obiectivul 13: Acţiune climatică

Obiectivul 13: Acţiune climatică Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor ​ Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea unor măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 2030 propune şi descifrarea cauzelor (antropice) în privinţa schimbării climei, însă, probabil cel mai important aspect rămâne să anticipăm problemele…

Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile

Obiectivul 12: Consum şi producţie responsabile Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile ​ Noţiunile de consum şi producţie constituie termene fundamentale în economie. Când producţia şi consumul devin durabile, se decuplează creşterea economică de schimbarea climatică. Acest scop include atât conștientizarea resurselor finite, cât şi aplicarea măsurilor sustenabile. În acest mod, se proiectează,…

Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile

Obiectivul 11: Oraşe şi comunităţi durabile Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile ​ În România, aportul populaţiei urbane a crescut la 55% (2016) de la 34% (1960). Acest aport este în creştere, aşadar este o necesitate pentru oraşe să se adapteze la această situaţie.…

Obiectivul 10: Inegalităţi reduse

Obiectivul 10: Inegalităţi reduse Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi între țări ​ Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în procesul de dezvoltare al unei societăţi durabile. Inegalitatea poate să apară în diferite domenii, cum ar fi problemele de gen, dificultăţile în educaţie, aspectele financiare etc. Acest scop accentuează caracterul ideal, meritocratic al…

Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură

Obiectivul 9: Industrie, inovaţie şi infrastructură Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei ​ Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În această eră pot fi competitive doar acele ţări care încurajează inovaţia pe lângă o infrastructură rezilientă şi o industrie durabilă. Aceste trei aspecte sunt, bineînţeles, interconectate între ele.…

Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică

Obiectivul 8: Muncă decentă şi creştere economică Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toţi ​ Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creşterii economice de aspectele negative de mediu; în plus, ea pune accent şi pe aspectele sociale.…